Niềm tin  Kinh Thánh Hàng Ngày English
KINH THÁNH HÀNG NGÀY
Ai Là Khán Giả (Người viết: Lời Sống Hằng Ngày - Ngày 23 tháng 9 năm 2011 )
Thi thiên 50:23
"Kẻ nào dâng sự cảm tạ làm của lễ, tôn vinh ta; Còn người nào đi theo đường ngay thẳng, Ta sẽ cho thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời."

Chủ Nhân Thật (Người viết: Lời Sống Hằng Ngày - Ngày 22 tháng 09 năm 2011 )
Cô-lô-se 1:16

“Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả.”

Đổi Hướng (Người viết: Lời Sống Hằng Ngày - Ngày 21 tháng 09 năm 2011 )
I Tê-sa-lô-ni-ca 1:9

“Vả, mọi người đều thuật lại thế nào anh em đã tiếp đãi chúng tôi, và thế nào đã trở lại cùng Đức Chúa Trời, bỏ hình tượng đặng thờ Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật”

Thông Công Trong Phòng Cấp Cứu (Người viết: Lời Sống Hằng Ngày - Ngày 16 tháng 09 năm 2011 )
Ga-la-ti 6:2

“Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ.”

Phép Lạ Lớn (Người viết: Lời Sống Hằng Ngày - Ngày 15 tháng 09 năm 2011 )
Ê-sai 6:7

“Để trên miệng ta, mà nói rằng: Nầy, cái nầy đã chạm đến môi ngươi; lỗi ngươi được bỏ rồi, tội ngươi được tha rồi”

Tiêu Chuẩn Chung (Người viết: Lời Sống Hằng Ngày - Ngày 14 tháng 9 năm 2011 )
Phục truyền 4:8

“Lại, há có nước lớn nào có những mạng lịnh và luật lệ công bình như cả luật pháp nầy, mà ngày nay ta đặt trước mặt các ngươi chăng”

Tình Yêu Của Chúa Qua Tôi (Người viết: Lời Sống Hằng Ngày - Ngày 13 tháng 9 năm 2011 )
I Cô-rinh-tô 13:8

“Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Các lời tiên tri sẽ hết, sự ban cho nói tiếng lạ sẽ thôi, sự thông biết hầu bị bỏ.”

Trường Học Cao Cấp (Người viết: Lời Sống Hằng Ngày - Ngày 12 tháng 09 năm 2011 )
Thi thiên 27:1

“Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi: Tôi sẽ sợ ai? Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi: Tôi sẽ hãi hùng ai?”     

Thay Đổi (Người viết: Lời Sống Hằng Ngày - Ngày 8 Tháng 9 Năm 2011 )
Ma-thi-ơ 3:2,8
“Các ngươi phải ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần! ... Các ngươi hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn”
Sức Nóng Và Thánh Khiết (Người viết: Lời Sống Hằng Ngày - Ngày 7 tháng 9 năm 2011 )
"Khi ngươi vượt qua các dòng nước, ta sẽ ở cùng; khi ngươi lội qua sông, sẽ chẳng che lấp. Khi ngươi bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy, ngọn lửa chẳng đốt ngươi." Ê-sai 43:2

Lượt truy cập:  5654129
Bản quyền © 2008 Cửa hàng Hy Vọng. Designed & developed by EMSVN.COM
Địa chỉ: 431 Vĩnh Viễn, Phường 6, Quận 10, Tp.HCM
ĐT: 08 - 38563060 Fax: 08 - 38563060
Email: support@hyvonggiftshop.com
Website: www.hyvonggiftshop.com